[Giới thiệu] Các điều kiện để khởi công xây dựng công trình

Khi khởi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư cần đáp ứng đủ các điều kiện để khởi công xây dựng công trình mà pháp luật quy định. Bê tông Thịnh Phát giới thiệu đến bạn các điều kiện để khởi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Các điều kiện để khởi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng

1.1  Công trình xây dựng là gì?

Để tìm hiểu về các điều kiện để khởi công xây dựng công trình, cần phải hiểu thế nào là công trình xây dựng.

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng. Công trình xây dựng được hiểu như sau:

Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng được tạo thành bởi các yếu tố như: sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. Ngoài ra, công trình xây dựng được liên kết định vị với đất. Có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

Bên cạnh đó, công trình xây dựng được phân theo loại và cấp công trình. Cụ thể:

Loại công trình sẽ được xác định theo công năng sử dụng. Bao gồm: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngoài ra còn có: công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng, an ninh.

Cấp công trình sẽ được xác định theo từng loại công trình. Phân cấp công trình được căn cứ vào quy mô, mục đích, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng. Cấp công trình còn được căn cứ vào vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình.

Xem thêm: Tìm hiểu các công tác chuẩn bị triển khai thi công trên công trường

1.2 Các điều kiện để khởi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng

Theo Điều 107 Luật Xây dựng hiện hành quy định về điều kiện để khởi công xây dựng công trình. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm 06 điều kiện sau:

 • Thứ nhất, phải có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

Trong quá trình xây dựng sẽ phải thực hiện thi công trên thực tế. Vì vậy, cần có mặt bằng để thi công. Việc thi công xây dựng được tiến hành thông qua 02 hình thức. Đó là hình thức thực hiện theo tiến độ. Ngoài ra còn có hình thức thực hiện toàn bộ công trình. Thông thường, nếu công trình có quy mô nhỏ sẽ được thực hiện toàn bộ công trình. 

Vì vậy, việc đáp ứng mặt bằng xây dựng sẽ phụ thuộc và tiến độ xây dựng hoặc toàn bộ mặt bằng. Điều này giúp cho việc thực hiện quá trình xây dựng được diễn ra đúng theo kế hoạch đã được đặt ra. Đối với các công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Các công trình này phải đáp ứng được yêu cầu về mặt bằng mới có thể tiến hành xây dựng. 

 • Thứ hai, phải có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định.

Hầu hết các công trình xây dựng muốn khởi công phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, có một số công trình xây dựng được miễn yêu cầu phải có giấy phép xây dựng. 

Giấy phép xây dựngGiấy phép xây dựng

Những công trình xây dựng được miễn yêu cầu phải có giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng.

 • Thứ ba, phải có bản vẽ thiết kế thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.

Việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo cho quá trình thi công được đúng. Khi thi công công trình xây dựng phải thi công đúng như thiết kế bản vẽ đã phê duyệt trước đó. Nếu không thi công theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, sẽ không được tiếp tục tiến hành thi công.

Thiết kế bản vẽ thi côngThiết kế bản vẽ thi công

 • Thứ tư, chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.

Điều kiện này được quy định nằm tạo tính pháp lý cho hợp đồng thi công xây dựng. Chủ đầu tư và nhà thầu ký kết hợp đồng thi công xây dựng để xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên. Đây cũng là căn cứ pháp lý vững chắc khi xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Hợp đồng xây dựngHợp đồng xây dựng

 • Thứ năm, phải có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Bảo đảm an toàn trong xây dựngBảo đảm an toàn trong xây dựng

Việc thi công công trình phải đảm bảo tốt về an toàn trong lao động. Khi thi công sẽ phát sinh rất nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vì vậy, cần phải xác lập các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

 • Thứ sáu, chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Việc thông báo này cần được thực hiện để cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nắm bắt được việc khởi công xây dựng. Từ đó, cơ quan nhà nước sẽ đảm bảo cho công trình được xây dựng an toàn đối với các khu dân cư xung quanh công trình.

Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình
Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình

Trên đây là 06 điều kiện khởi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng. 

Ngoài các điều kiện để khởi công xây dựng công trình, Bê tông Thịnh Phát giới thiệu đến bạn các bước khởi công xây dựng công trình. 

2. Các bước đảm bảo thực hiện về điều kiện để khởi công xây dựng công trình

Với 06 điều kiện để khởi công xây dựng công trình mà Bê tông Thịnh Phát đã giới thiệu. Tương ứng với các bước thực hiện để đảm bảo khởi công xây dựng công trình trên thực tế.

 • Thứ nhất, đảm bảo về mặt bằng

Để đảm bảo điều kiện về mặt bằng. Chủ đầu tư cần phải xác định được mặt bằng sử dụng để khởi công xây dựng. Mặt bằng được chọn để thi công xây dựng phải đảm bảo được pháp lý. Không bị tranh chấp hay không nằm trong khu vực không được phép thi công xây dựng. 

 • Thứ hai, đảm bảo về giấy phép xây dựng

Hồ sơ cần có để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng gồm: 

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công xây dựng. 
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.
 • Quyết định phê duyệt dự án xây dựng. Có xác nhận thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Hồ sơ bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.
 • Giấy chứng nhận thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Văn bản thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường.
 • 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ cho bộ phận một cửa hoặc trung tâm hành chính công theo quy định các tỉnh, thành. Ngoài ra, các trường hợp không yêu cầu về giấy phép xây dựng thì không cần thực hiện bước này.

 • Thứ ba, đảm bảo về bản vẽ thiết kế thi công

Bản vẽ thiết kế thi công sẽ được thực hiện dựa trên các số liệu từ thực tế. Căn cứ vào diện tích mặt bằng, phương án xây dựng, kế cấu xây dựng mà chủ đầu tư sẽ tạo nên bản vẽ thiết kế thi công. Bản vẽ này phải được đo đạc, tính toán một cách chính xác. Bởi đây là cơ sở cho việc thi công xây dựng trên thực tế.

 • Thứ tư, đảm bảo về hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu

Sau khi xác định được nhà thầu. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ hình thành mối quan hệ có các quyền và nghĩa vụ khác nhau. Việc xác lập hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu là căn cứ cho việc phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. 

Việc thi công xây dựng cần phải xác lập hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu để đảm bảo việc thi công xây dựng đúng tiến độ, đúng phương án đã đề ra.

 • Thứ năm, xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường

Trước khi khởi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư phải xây dựng các biện pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Xây dựng đảm bảo bảo vệ môi trường

Xây dựng đảm bảo bảo vệ môi trường

Dựa vào các phương án đã được xây dựng. Chủ đầu tư phải đánh giá các phương án xây dựng đó để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường giúp cho công trình xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 • Thứ sáu, đảm bảo về thời gian thông báo khởi công xây dựng công trình

Đối với việc thông báo, chủ đầu tư sẽ gửi hồ sơ để thông báo khởi công xây dựng công trình cho cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ thông báo bao gồm:

 • Thông báo khởi công công trình xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng công trình (bản sao có công chứng). Quyết định phê duyệt dự án. Bản vẽ thiết kế được phê duyệt.
 • Hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khi nộp hồ sơ thông báo khởi công, cơ quan tiếp nhận thông báo khởi công có trách nhiệm vào sổ theo theo dõi và báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên.

Lưu ý: Nếu chủ đầu tư không gửi thông báo khởi công xây dựng công trình sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Địa chỉ cung cấp các sản phẩm cho xây dựng công trình uy tín, chất lượng

Bê tông Thịnh Phát là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm để thi công xây dựng công trình uy tín, chất lượng tại Hà Nội. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây dựng. Bê tông Thịnh Phát luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng. 

Đồng thời, giá thành các sản phẩm để thi công công trình xây dựng của Bê tông Thịnh Phát được đánh giá rất cạnh tranh trên thị trường. Các sản phẩm đa dạng như Bó vỉa bê tông, các loại cống, gạch, bê tông…

Sản phẩm bó vỉa bê tông của Bê tông Thịnh PhátSản phẩm bó vỉa bê tông của Bê tông Thịnh Phát

Ngoài ra, Bê tông Thịnh Phát đảm bảo với khách hàng dịch vụ cung cấp sản phẩm luôn đúng tiến độ. Các sản phẩm được sản xuất với số lượng lớn, đảm bảo kịp với tiến độ thi công nhanh. 

Vì vậy, khách hàng khi đến với Bê tông Thịnh Phát sẽ không phải lo lắng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. 

Nguồn nguyên vật liệu đảm bảo, chất lượng sản phẩm tốt cùng với giá thành cạnh tranh nhất. Với 03 tiêu chí nổi bật đó, Bê tông Thịnh Phát tin tưởng sẽ làm khách hàng hài lòng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Trụ sở & Xưởng SX 1 : Số nhà 85, tổ 2, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Xưởng SX2: Cầu vượt Mễ Trì, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Xưởng SX3: Dâu Keo , Thuận Thành, Bắc Ninh

Hotline: 0985 324 662 – 0913 888 626

Email: xaydungbetongtp@gmail.com

Leave Comments

Scroll
0985 324 662
0985324662