[Cập nhật] Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cống thoát nước

TCVN 9113:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 372:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày mùng 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9113:2012 được Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn nên, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Và sau đây, Thịnh Phát JSC xin gửi tới bạn những thông tin được soạn trong bản tiêu chuẩn quốc gia về tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cống thoát nước, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu rãnh thoát nước qua bài viết dưới đây.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước.

Chú ý: Nếu sử dụng ống cống ở những môi trường đặc biệt như môi trường nước thải công nghiệp hoặc ở những môi trường xâm thực mạnh, cần có thêm biện pháp bảo vệ thích hợp để chống phá hủy bê tông và cốt thép.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

[TCVN 1651-1:2008] Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

[TCVN 1651-2:2008] Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

[TCVN 1651-3:2008] Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.

[TCVN 2682:2009] Xi măng pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật.

[TCVN 3105:1993] Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

[TCVN 3118:1993] Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.

[TCVN 4506] Nước trộn cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

[TCVN 5400:1991] Mối hàn – Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.

[TCVN 5709:2009] Thép cacbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

[TCVN 6067:2004] Xi măng poóc lăng  bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

[TCVN 6260:2009] Xi măng poóc lăng  hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

[TCVN 7711:2007] Xi măng poóc lăng  hỗn hợp bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

[TCVN 7570:2006] Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

[TCVN 8826:2011]  Phụ gia hóa học cho bê tông.

[TCVN 8827:2011] –Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn.

[TCXD 171:1989*] Bê tông nặng – Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ.

Xem ngay: KHÁM PHÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM CHI TIẾT VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT 

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu rãnh thoát nước

Yêu cầu về vật liệu

Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất ống cống là xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) theo TCVN 6067:2004, hoặc là xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBSR) theo TCVN 7711:2007 hoặc là xi măng poóc lăng  (PC) theo TCVN 2682:2009 hoặc là xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB) theo TCVN 6260:2009, ta cũng có thể sử dụng các loại xi măng khác, nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

Xi măng poóc lăng bền sun phát

Xi măng poóc lăng bền sun phát

Cốt liệu

a. Cốt liệu nhỏ – Cát dùng để sản xuất ống cống có thể là cát tự nhiên hoặc cát nghiền nhỏ, nhưng phải phù hợp với những yêu cầu của TCVN 7570:2006.

Cát được dùng phải là cát tự nhiên hoặc cát nghiền nhỏ

Cát được dùng phải là cát tự nhiên hoặc cát nghiền nhỏ

b. Cốt liệu lớn – Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm dùng để sản xuất ống cống phải phù hợp với tất cả các yêu cầu của TCVN 7570:2006. Ngoài ra chúng còn phải thỏa mãn các quy định được đưa ra của thiết kế. مواقع لربح المال

Sỏi dùng làm cốt liệu lớn cần đạt đủ TC

Sỏi dùng làm cốt liệu lớn cần đạt đủ TC

Tham khảo: [TỔNG HỢP] CÁC LOẠI ĐÁ LÁT GẠCH VỈA HÈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT 2022

Nước

Nước trộn và bảo dưỡng bê tông cũng cần phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4506.

Phụ gia

Phụ gia các loại cần phải thỏa mãn TCVN 8826:2011TCVN 8827:2011.

Cốt thép

– Cốt thép dùng để sản xuất ống cống cũng phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng nêu trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1 - Các tiêu chuẩn tương ứng với các loại cốt thép

Bảng 1 – Các tiêu chuẩn tương ứng với các loại cốt thép

– Cốt thép chủ được bố trí thành các vòng tròn đồng tâm hoặc ở dạng các đường xoắn ốc liên tục. Thanh thép dọc là các thanh cấu tạo nên cốt thép có thể bố trí thành một lớp hoặc hai lớp. Cốt thép cũng có thể sản xuất sẵn ở dạng khung kết cấu và có liên kết giữa các thanh bất kỳ được thực hiện bằng cách hàn hoặc buộc.

– Cốt thép ở những vị trí như thành miệng ống cống hoặc ở vị trí bờ hốc của khớp nối phải được bố trí ở dạng thanh liên tục.

– Khoảng cách giữa các vòng cốt thép đồng tâm không được phép nhỏ hơn kích thước Dmax của cốt liệu lớn và cộng thêm 5 mm.

Yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật cho phép

Độ phẳng đều của bề mặt

Bề mặt bên ngoài và bên trong của ống cống yêu cầu phải thật phẳng đều, không được có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá 5 mm.

Trên bề mặt ống cống không được phép xảy ra có các lỗ rộng có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 12 mm. رهان الخيل

Xem ngay: [GIẢI ĐÁP] KÍCH THƯỚC TẤM ĐAN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BAO NHIÊU THÌ ĐẠT CHUẨN? 

Vỡ bề mặt

Khi có các khuyết tật vỡ bề mặt bê tông do tháo khuôn hoặc do quá trình thi công vận chuyển, thì tổng diện tích bề mặt vỡ không được quá (6 x Ddn) mm2, trong đó diện tích một miếng vỡ không được lớn hơn (3 x Ddn) mm2 và ống cống cũng không được đồng thời có diện tích bê tông bị vỡ trên cả hai bề mặt (mặt trong và mặt ngoài) ở chỗ tiếp xúc của miệng cống.

Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm, nhưng chiều rộng của vết nứt không được lớn hơn 0,1mm và các vết nứt này có thể được sửa chữa bằng cách xoa hồ xi măng.

Sự biến màu của bê tông ống cống

Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông ống cống, nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên trong gỉ, thì ống cống đó thuộc vào loại  không đạt yêu cầu chất lượng.

Xem ngay: ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT CỐNG TRÒN: CÁC YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC VÀ VẬT LIỆU LÀM CỐNG 

Yêu cầu về kích thước và độ sai lệch cho phép

Kích thước danh nghĩa và độ sai lệch cho phép

Các kích thước danh nghĩa: Đường kính trong, chiều dày thành ống cống và độ sai lệch được quy định như trong Bảng 2 sau đây:.

Bảng 2 - Kích thước danh nghĩa và độ sai lệch được cho phép

Bảng 2 – Kích thước danh nghĩa và độ sai lệch được cho phép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

– Có hai lớp bê tông bảo vệ cốt thép: Lớp ở phía bên trong và lớp ở phía bên ngoài của ống cống . Chiều dày lớp bê tông bảo vệ không được phép nhỏ hơn 12 mm. العاب تربح منها المال

– Ở các vị trí mà cốt thép không được trang bị lớp bê tông bảo vệ, phải dùng thép không gỉ hoặc vật liệu khác không bị ăn mòn.

– Ống cống dùng trong môi trường xâm thực hoặc môi trường biển cần có biện pháp bảo vệ cốt thép thích hợp kèm theo khi thi công.

Độ thẳng của ống cống

Dọc theo đường kính, ống cống phải thỏa mãn được các tiêu chuẩn độ thẳng trên cả hai mặt (mặt ngoài và mặt trong). Sai lệch độ thẳng của ống cống (tức là độ cong của đường sinh ống cống) chỉ cho phép là 1 mm/m chiều dài.

Yêu cầu khả năng chịu tải

Yêu cầu cường độ bê tông

Cường độ bê tông phải đảm bảo đúng với yêu cầu thiết kế.

Có thể sử dụng kết hợp phương pháp không phá hủy theo TCXD 171:1989 để xác định được cường độ bê tông. Trong trường hợp có sự tranh chấp giữa các bên, thì phải kiểm tra trên mẫu bê tông khoan từ ống cống.

Yêu cầu về khả năng chống thấm nước

Khả năng chống thấm nước của ống cống là khả năng chống lại sự thấm nước ra mặt ngoài của thành ống cống khi cống chứa đầy nước bên trong.

Yêu cầu về mối nối liên kết

Mối nối đảm bảo phải hoàn toàn kín, không bị thấm nước, các đường sinh giữa hai đốt cống đã được nối phải thẳng hàng và song song với nhau.

Xem ngay: CỐNG HỘP ĐÔI LÀ GÌ? TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CỐNG HỘP ĐÔI CHẤT LƯỢNG

Yêu cầu các phụ kiện

– Các phụ kiện kèm theo ống cống là vòng liên kết mềm bằng cao su hoặc làm bằng chất liệu dẻo, hoặc là vành đai ốp.

– Các phụ kiện phục vụ lắp đặt cống là tấm đỡ ống cống và khối móng đúc sẵn. Các tấm đỡ ống cống này được đúc sẵn với cung tiếp xúc giữa ống cống và khối móng tính theo góc ở tâm là 90o. Chiều dày, chiều dài tấm đỡ ống cống và khối móng cũng như mác bê tông đều được do thiết kế quy định.

Móng cống được đúc sẵn

Móng cống được đúc sẵn

Các phương pháp thử và kiểm tra

  • Kiểm tra khuyết tật ngoại quan
  • Kiểm tra kích thước và độ vuông góc
  • Kiểm tra cường độ bê tông
  • Kiểm tra độ thấm nước

Sau khi hoàn tất tất cả các quá trình trên về khảo sát, đánh giá chất lượng cũng như tiêu chuẩn ống cống thoát nước và trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt và đúng quy định. Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ được nghiệm thu và đưa ra thị trường.

Xem ngay: TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CỐNG HỘP QUA ĐƯỜNG MỚI NHẤT 2022

Trên đây là toàn bộ những thông tin về tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cống thoát nước, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu rãnh thoát nước mà Thịnh Phát JSC muốn gửi đến bạn. Hi vọng những thông tin trên là có ích. Xin cảm ơn! 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0985 324 662 – 0913 888 626 để được giải đáp.

Địa chỉ: 

Trụ sở & Xưởng sản xuất 1 : Số nhà 85, tổ 2, Phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Xưởng sản xuất 2: Cầu vượt Mễ Trì, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Xưởng sản xuất 3: Dâu Keo , Thuận Thành, Bắc Ninh

Leave Comments

Scroll
0985 324 662
0985324662